خبرگزاری تقریب 24 فروردين 1400 ساعت 14:41 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/499823/1/دیدار-دبیرکل-مجمع-تقریب-شیخ-علی-العلاق-نماینده-سابق-پارلمان-عراق-رئیس-وحدت -------------------------------------------------- عنوان : دیدار دبیرکل مجمع تقریب و شیخ علی العلاق نماینده سابق پارلمان عراق و رئیس مجمع وحدت -------------------------------------------------- متن : متن خبر