خبرگزاری تقریب 30 مهر 1399 ساعت 15:46 http://www.taghribnews.com/fa/note/479348/افول-همگرائی-غرب-پساکرونا -------------------------------------------------- عنوان : افول همگرائی غرب در پساکرونا دکتر مصطفی باجلال محقق غنایی -------------------------------------------------- ناکامی بسیاری از کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا در رویارویی موثر با کرونا که در حوزه های اقتصادی و فرهنگی بازتاب زیادی داشت، این تصور را به وجود آورده است که کشورهای منظومه غرب چنانکه خود ادعا می کنند، از جایگاه قدرتمندی برخوردار نیستند. متن : حوزه جامعه خبرگزاری تقریب: دوره پساکرونا و روند مناسباتی که پس از ایپدمی این ویروس مهلک شکل خواهد گرفت، چشم انداز نظم جهانی را با چالش های جدی رو به رو خواهد کرد. همگرائی ای که تا پیش از این در قالب اتحادیه های منطقه ای مانند اتحادیه اروپایی به وجود آمده بود، به دلیل افزایش نقش قدرتهای ملی برای تامین منافع ملت خود در خلال تحولات جاری رنگ باخته است. همین مساله می تواند این تصور را به وجود آورد که اتفاقات مهمی در معادلات روابط بین الملل رخ دهد و حتی منجر به تغییر کانون های قدرت شود. ناکامی بسیاری از کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا در رویارویی موثر با این بیماری که در حوزه های اقتصادی و فرهنگی بازتاب زیادی داشت، این تصور را به وجود آورده است که کشورهای منظومه غرب چنانکه خود ادعا می کنند، از جایگاه قدرتمندی برخوردار نیستند. بروز بحران های متعدد و آشوب هایی که در نتیجه نگرانی از کمبود مواد غذایی در اغلب کشورهای غربی رخ داد به کاهش اعتماد ملتهای جوامع اروپایی به دولتهای خود انجامید. دولتهایی که بی تردید در دوره پساکرونا سعی می کنند قدرت بیشتری برای کنترل امور داخلی به دست گیرند و دایره اختیارات خود را افزایش دهند. به نظر می رسد در جهان پساکرونا دولتها قوی تر می شوند و و در روند معکوس آن، همگرائی منطقه ای و جهانی غرب رو به افول خواهد رفت. انتهای پیام/