خبرگزاری تقریب 17 فروردين 1400 ساعت 8:56 http://www.taghribnews.com/fa/interview/498274/تقویت-اختلافات-مذهبی-راهکار-دشمن-ایجاد-شکاف-بین-مسلمانان -------------------------------------------------- اندیشمند گامبیایی در گفت و گو با تقریب مطرح کرد؛ عنوان : تقویت اختلافات مذهبی؛ راهکار دشمن برای ایجاد شکاف در بین مسلمانان -------------------------------------------------- همان طور که وحدت گروههای خودی در جوامع اسلامی برای دشمنان، خطرناک و وحشت آفرین است، تفرقه و اختلاف آنها هم باعث خوشحالی و تقویت اقدامات ضد اسلامی آنها می شود. متن : محمد لمین اندیشمند و محقق گامبیایی در گفتگو با تقریببا اشاره به اهمیت همگرایی در میان مسلمانان گفت: همان طور که وحدت گروههای خودی در جوامع اسلامی برای دشمنان، خطرناک و وحشت آفرین است، تفرقه و اختلاف آنها هم باعث خوشحالی و تقویت اقدامات ضد اسلامی آنها می شود. درواقع دشمن با استفاده از این نقطه ضعف به دنبال اجرای سناریوی خود و وارد کردن ضربه های کاری بر گستره جهان اسلام خواهد بود. محمد لمین در ادامه افزود: از شگردهایی که در نبرد بسیار کاری و مطلوب است، ایجاد اختلاف میان سپاه دشمن و برهم زدن صفوف به هم پیوسته آنهاست. زیرا در این صورت سپاه دشمن آسیب پذیرتر است و به سادگی میتوان بر آن غلبه کرد. این اقدام در سالهای اخیر از طریق دامن زدن به موارد اختلافی دینی در میان مسلمانان صورت گرفته است. چنانکه آنها را به جدال های عقیدتی کشانده و در نهایت به برخوردهای حتی نظامی و قدرت گرفتن گروههای خشونت طلب منجر شده است. ویبا بیان اینکه هر فردی ظرفیت ذهنی محدودی دارد و در اغلب اوقات قادر نیست که یک موضوع را از جهات مختلف مورد بررسی قرار دهد، افزود: بنابراین اگر چنین فردی با یکسری از مسائل نه چندان مهم رو به رو و ذهن او مشغول این موارد شود، دیگر آماده تفکر جدی درباره مسائل مهم و آموزه های اصلی دینی که از آن پیروی می کند، نیست. دشمنان با آگاهی از این واقعیت تلاش می کنند که مسلمانان را به مسائل بی اهمیت و یا کم اهمیت سرگرم کرده، تا از تفکر درباره مسائل اصلی جهان اسلام غفلت کنند. به گفته محمد لمین اختلافات مذهبی و درگیری های مردم با یکدیگر یکی از بهترین روش ها برای کسانی است که بخواهند فکر مسلمانان را پیرو خود کنند از این رو دشمنان همیشه تلاش می کنند میان افراد یک جامعه، اختلافات مذهبی به وجود آورند و یا اگر اختلافی وجود دارد تا آنجا که قدرت دارند عمق آن را افزایش دهند. از این رو بسیار ضروری است که رهبران مذهبی اهداف شوم این دشمنان را دریافته و آنها را برای عامه مردم تبیین و شفاف کنند. انتهای پیام/