خبرگزاری تقریب 24 مهر 1400 ساعت 9:08 http://www.taghribnews.com/fa/interview/522609/اتحاد-نیازمند-اقدامات-فرهنگی-اجتماعی-حکومت-های-اسلامی-راه-مختلفی-رسیدن-وحدت-وجود -------------------------------------------------- عالم اوگاندایی در گفت وگو با تقریب: عنوان : اتحاد نیازمند اقدامات فرهنگی و اجتماعی حکومت های اسلامی است/ راه های مختلفی برای رسیدن به وحدت وجود دارد -------------------------------------------------- همه مسلمانان باید سازوکارهای خود را در راه رسیدن به هدف واحد به کار گیرند. در صورتی که عده ای از پیروان یک مذهب علیه پیروان مذهبی دیگر حمله کردند، همه ملت های مسلمان باید این اقدام را محکوم کنند و یک صدا و متحد در دفاع از وحدت بایستند. متن : شیخ محمود، مدرس دانشگاه و امام مسجد نور شهر آروا در اوگاندادر گفتگو با تقریببا اشاره به اینکه اتحاد میان مسلمانان نیازمند سعه صدر و مدارای همه مسلمانان با یکدیگر است، گفت: چنانچه مسلمانان هدف همه فرقه های مذهبی را به صورت واحد ببینند، وحدت امکان عملی شدن پیدا می کند. اما اگر اگر حرکت یک مذهب را به سمت و سوی اهداف دیگری تلقی کنند، وحدت ایجاد نمی شود. ویبا بیان اینکه همه مسلمانان هدف و مقصد واحدی دارند، ادامه داد: با این حال مسیرهای مختلفی برای رسیدن به این هدف واحد وجود دارد که ممکن است دارای پیچیدگی های زیادی باشد. اما در نهایت مهم این است که همه راه ها، کتاب قرآن و پیروی از اصول اسلام و سیره پیامبر(ص) است. در این حالت امکان ایجاد همگرایی و الفت و دوستی میان مسلمانان وجود دارد. بنابراین اتحاد تنها با تاکید شفاهی بر این امر به وجود نمی آید. او در ادامه اظهار داشت: همه مسلمانان باید سازوکارهای خود را در راه رسیدن به هدف واحد به کار گیرند. در صورتی که عده ای از پیروان یک مذهب علیه پیروان مذهبی دیگر حمله کردند، همه ملت های مسلمان باید این اقدام را محکوم کنند و یک صدا و متحد در دفاع از وحدت بایستند. در این صورت اگر جریان هایی به اصول مقدس جریان های دیگر اسلامی توهین کردند، باید با اقدام مشخص همه مسلمانان رو به رو شوند و این را دریابند که امکان ایجاد فضایی برای دامن زدن به این اختلافات را ندارند و در صورت اقدام به این کار از سوی همه طرد و منزوی خواهند شد. شیخ محمود در ادامه تصریح کرد: در همین زمینه ضروری است که همه حکومت های اسلامی همکاری های خود را در سطوح بالا و جدی افزایش دهند و اقدامات فرهنگی و اجتماعی را برای رسیدن به این هدف در دستور کار قرار دهند. انتهای پیام/