خبرگزاری تقریب 18 فروردين 1400 ساعت 11:31 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/499020/1/بازدید-دبیرکل-مجمع-تقریب-مذاهب-اسلامی-مجموعه-کاشف-الغطاء-عراق -------------------------------------------------- عنوان : بازدید دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی از مجموعه کاشف الغطاء در عراق -------------------------------------------------- متن : متن خبر