خبرگزاری تقریب 23 مهر 1400 ساعت 13:54 http://www.taghribnews.com/fa/gallery/522726/1/بیستمین-جلسه-ستاد-اجرایی-سی-پنجمین-کنفرانس-بین-المللی-وحدت-اسلامی -------------------------------------------------- عنوان : بیستمین جلسه ستاد اجرایی سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی -------------------------------------------------- متن :