خبرگزاری تقریب 17 آذر 1401 ساعت 14:33 https://www.taghribnews.com/fa/news/576222/اصول-نظم-جهانی-باید-مبنای-عدالت-باشد-توانایی-برقراری-ویژگی-مسلمانان -------------------------------------------------- رئیس اداره دینی مسلمانان و رئیس شورای مفتیان روسیه: عنوان : اصول نظم جهانی باید بر مبنای عدالت باشد/ توانایی برقراری عدالت ویژگی مسلمانان است -------------------------------------------------- شیخ راویل عین الدین با تاکید بر اینکه اصول نظم جهانی باید بر مبنای عدالت باشد، تصریح کرد:توانایی برقراری عدالت ویژگی مسلمانان است. متن : به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب، شیخ راویل عین الدین رئیس اداره دینی مسلمانان و رئیس شورای مفتیان روسیه امروز در سخنانی در نشست مجمع مسلمانان در این کشور، با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، گفت: بر این اساس ما می توانیم موضوع صلح و حسن تفاهم را بررسی کنیم. شیخ راویل عین الدین با تاکید بر اینکه اصول نظم جهانی باید بر مبنای عدالت باشد، تصریح کرد:توانایی برقراری عدالت ویژگی مسلمانان است. رئیس اداره دینی مسلمانان و رئیس شورای مفتیان روسیه با اشاره به اینکه دولت اسلامی بر اساس عدالت مستقر می شود، گفت: نمایندگان ادیان ابراهیمی باید عدالت را در محور مباحث خود بررسی کنند.  وی با تاکید بر اینکه به نظم جهانی که توسط فرهنگ های مختلف ایجاد شده نیاز داریم، گفت: زیست بر مبنای حسن تفاهم  و صلح نیاز امروز دنیای بشریت است. شیخ راویل عین الدین تحمیل اصول مغایر با انسانیت و صلح را به جهانیان نادرست دانست و تصریح کرد برادران و خواهران مسلمان در کشورهای اسلای به روسیه نزدیک هستند.