تاریخ انتشار۱۹ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۰۰
کد مطلب : 39323
معرفی کتاب

واقعه گوهرشاد به روایت دیگر

خبرگزاری تقریب (تنا):
واقعه گوهرشاد به روایت دیگر
درباره واقعه سال ۱۳۱۴مسجد گوهرشاد مشهد، تا كنون آثار متعددى انتشار یافته كه هر یك با تكیه بر اسناد و مدارك مكتوبى كه خود در دست داشته یا با استناد به شاهدانى كه آن رخداد را از نزدیك مشاهده كرده اند، به نقل جزئیات آن حادثه پرداخته اند.

چند ماه پیش از درگذشت سندپژوه برجسته ایران، اسماعیل رایین، اسنادى پیرامون حادثه مسجد گوهرشاد در اختیار وى قرار گرفت كه مرگ مجال بررسى و پژوهش درباره آن را به وى نداد، و اینك فرزندش با همان دقت و تیزبینى به این مهم همت گماشته و اسناد یادشده را با چینشى سامان یافته در اختیارهمگان نهاده است.

وى در این كتاب، نخست تاریخچه اى از مسجد گوهرشاد را آورده، آن گاه در چهارده بخش، به مهمترین مسائل پیرامون فاجعه تلخ مسجد، از معرفى چهره هاى حادثه ساز تا چگونگى شعله ور شدن آتش بلوا و فرجام آن پرداخته است.

این كتاب نیز همچون دیگر آثار رایین، پر از تصاویر اسناد و افرادى است كه با موضوع مورد بحث پیوند دارد.

بررسی مختصر:
واقعه گوهرشاد به روایت دیگر
از مجموعه اسناد چاپ نشده روان شاد اسماعیل رائین
به كوشش سیما رائین
ناشر: رایین، تهران، ۱۳۷۹ش. ۳۴۴ صفحه
http://www.taghribnews.com/vdcjttet.uqeh8zsffu.html
نام شما
آدرس ايميل شما