تاریخ انتشار۱۰ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۹:۲۵
کد مطلب : 513591

معرفی کتاب تقریبی-۹۵| کتاب « تفسیر القرآن کریم»

کتاب حاضر تفسير قرآن کريم شيخ محمود شلتوت، رئيس اسبق دانـشگاه الأزهر مصر است که مجمع تقريـب مـذاهب اسـلامي بـه مناسـبت برگـزاري کنفرانس بزرگداشت ايشان و آیت الله العظمی بروجردی منتشر کـرده بود.
معرفی کتاب تقریبی-۹۵| کتاب « تفسیر القرآن کریم»
به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر خبرگزاری تقریب، کتاب «تفسیر القرآن کریم» به نویسندگی شیخ محمود شلتوت در ۶۷۲صفحه به چاپ رسیده است.

کتاب حاضر تفسير قرآن کريم شيخ محمود شلتوت، رئيس اسبق دانـشگاه الأزهر مصر است که مجمع تقريـب مـذاهب اسـلامي بـه مناسـبت برگـزاري  کنفرانس بزرگداشت ايشان و آیت الله العظمی بروجردی منتشر کـرده بود.

اين تفسير را که شيخ محمود شلتوت به صورت منظم و سلسله ای در مجلـة رسـالة
الإسلام منتشر می كرده، تا پايان سوره مبارکه برائت را شامل ميشود.

شيخ محمود در مقدمه اين تفسير با عنـوان «عنايـت مـسلمانان بـه قـرآن» مسلمانان را به توجه و اهتمام بيشتر به قرآن، وعلماء، مفسران و متفكـران را بـه تبيين تمام جنبه های آن برای مسلمانان فراخوانده است.

روش وی در تفسير- طبق مقدمه ناشر- چنين بوده اسـت كـه بـه جـای تفسير آيه به آيه، با نگاهی كلی بـه سـوره، مقاصـد آن را محـور قـرار داده و اهداف و رويکردها و برجسته ترين نکات و مطالب هـر سـوره را برشـمرده و تبيين کرده است.

نويسنده در تفسير خود، هر سوره را به طور مجزا در بخشی با عنوان همان سـوره آورده و محتـوای آن را در آغـاز بـه اختـصار برشـمرده است.

براي مثال، در تفسير سوره مبارکه بقره بـه ايـن سرفـصل ها اشـاره شـده است: قصه ذبح «بقره» و روش مردم در فهـم قـصص قرآنـي، تبيـين مقاصـد سوره، حروف مقطعه در اوايل سوره، گروههاي بشري در برابر هدايت قـرآن، اصول دين نزد خداوند و . . . پرداخته شده است.


انتهای پیام/
http://www.taghribnews.com/vdcb9fbs8rhb8sp.uiur.html
نام شما
آدرس ايميل شما