تاریخ انتشار۳ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۹:۰۹
کد مطلب : 512776

معرفی کتاب تقریبی-۹۴| کتاب «حذف الفضول عن الاصول»

اصول فقه همواره با توجه به نوابغ و علمای بزرگی که داشـته در معـرض اصلاح، نقد و تکامل بوده است.
معرفی کتاب تقریبی-۹۴| کتاب «حذف الفضول عن الاصول»
به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر خبرگزاری تقریب، کتاب «حذف الفضول عن الاصول» به نویسندگی «علامه سید محسن الامین» در ۹۸ صفحه از سوی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به چاپ رسیده است.

اصول فقه همواره با توجه به نوابغ و علمای بزرگی که داشـته در معـرض اصلاح، نقد و تکامل بوده است.

بر اساس مقدمه کتاب حاضر، مـيتـوان سه مرحله  برای نقد و‌اصلاح  اين علم متصور بود: مرحله اول به نقد اصول از نظر اعتبار و هويت فکری اختصاص داشت کـه اخباريـان در آن هويـت اصـول و مشروعیت آن را نقد كردند و توانستند از اين طريق، تا حد بسیاری بر حوزه فقه سلطه يابند.

مرحله دوم به نقد اصول از حيـث سنتی عمـل کـردن آن در آن بحث و نحوه استفاده از آن می‌پرداخت؛ آغازگر اين مرحله وحيد بهبهاني بود.

مرحله سوم به نقد روش‌های پیروی شده در علم اصول و نشان دادن معايـب  آن اختصاص داشت. سيد محـسن امـين از برجسته ترین اصـلاحگران علـم اصول فقه در اين مرحله است که در کتاب حاضر کوشيده با نگـاهي انتقادی به اين علم و به روش ساده، اضافات اين علم را نشان دهد.

کتاب که حاوی مباحث الفاظ است، شامل هشت مبحث است و برخي از آنها از چند فصل تشکيل شده است.

مبحث اول به بحث درباره تفسير برخی از الفاظ و اصطلاحات مطـرح در علم اصول اختصاص دارد.

مبحث دوم به حقيقت و مجاز و مبحـث سـوم بـه کاربرد يک لفظ در بيش از يک معنا ميپردازد.

مبحث چهـارم درباره کـاربرد لفظ در معنای حقیقی و مجازی خود است.

مبحث پـنجم بـه موضـوع مـشتق می‌پردازد.

مبحث ششم به موضوع امر به معـروف، صـيغه، اقـسام وجـوب و انواع آن و مبحث هفتم به علـت خطـي و قـديمي بـودن اصـل كتـاب، قابـل خواندن نبوده و به تبع آن به چاپ نرسيده است.

مبحث هشتم به موضوع نهي از منکر و بحثهاي مربوط به آن اختصاص دارد. پايان بخـش کتـاب فهرسـت و آيات و احاديث است.


انتهای پیام/
http://www.taghribnews.com/vdcfe0dtvw6dyea.igiw.html
نام شما
آدرس ايميل شما