تاریخ انتشار۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱:۱۱
کد مطلب : 502828
در وبینار "قدس در رويارويی با یهودی و صهیونیستی سازی آن" مطرح شد؛

قدس مناره علمى، فرهنگى و مذهبى جهان اسلام است/خون سليمانى شهيد قدس با آزادى قدس به ثمر خواهد نشست 

به مناسبت روز جهانی قدس، رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در لبنان، وبیناری با عنوان و با حضور شخصيت های سياسی و دينی كشورهاى منطقه  برگزار کرد.
قدس مناره علمى، فرهنگى و مذهبى جهان اسلام است/خون سليمانى شهيد قدس با آزادى قدس به ثمر خواهد نشست 
به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، در اين نشست، ابتدا دكتر عباس خامه یار، رایزن فرهنگی كشورمان  در لبنان ضمن خير مقدم به سخنرانان و مخاطبان در فضاى مجازى و تشكر از آنان  به احيای روز جهانی قدس اشاره نمود و گفت: قدس سرزمين صلح، انبيا، مسيحيان و مسلمانان و نخستين قبله ماست كه از همان آغاز، تلاش برای تغيير هويت آن تاكنون صورت گرفته و توطئه های مختلفی برای تغيير چهره اسلامی اين مكان مقدس طراحی شده است.

‎وی افزود: جهان بار ديگر شاهد تجديد پيمان و ميثاق با روز قدسی است كه امام خمينی در همان نخستين سال پس از پيروزی انقلاب اسلامی با هدف بيداری وجدان امت اسلامی آن را در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان اعلام نمود. روز قدس فرهنگ مقابله با سازش با رژيم صهيونيستی است و اين همان جوهره اصلی مسئله قدس به شمار می رود.
‎خامه يار در ادامه با استناد به سخن انديشمند و مبارز با استعمارگران «مالك بن نبی» مبنی بر اين كه: "اسرائيل خط تماس استعمار غرب با جهان اسلام است"، گفت:  فرهنگی كه هدفش از همان آغاز، تجزيه هويت اسلامی منطقه و هويت عربی فلسطين بوده، مسئله سازش را امری طبيعی جلوه می دهد.

‎رايزن فرهنگی كشورمان سپس به مسئله يهودی سازی كه نتيجه طبيعی سازشكاری است اشاره نموده و افزود:  يهودی سازی، به رژيم اشغالگر اعتماد به نفس بيشتری می بخشد تا سرزمين های ما را غصب نموده و ساكنان اصلی آن را از خانه و كاشانه خود بيرون براند و با گذشت چند دهه، اين سرزمين صبغه اشغالگران را  به خود می گيرد و تمام اسناد تاريخی و نقشه ها و هويت اصلی اين سرزمين به دست فراموشی سپرده می شود.

‎وی با ابراز تأسف نسبت به نفوذ اين گونه مفاهيم جعلی به فرهنگ اسلامى، گفت:  نوك پيكان اين طرح استعماری ، فرهنگ ملت ها و كشورهای منطقه را هدف قرار داده است و يكی از نشانه های بُعد فرهنگی استعمار همان تخريب آثار تاريخی اين منطقه در سوريه ، عراق و ديگر كشورها و غارت كردن موزه هاست و اين به معنای نابود كردن يك تمدن در طول مرزهای جغرافيای جهان اسلام به شمار می رود. لذا بايد برای پر كردن اين خلأ فرهنگی برابر روند سازش و به ويژه سازش فرهنگی، ايستاد.

‎خامه يار در پايان، اعلام روز جهانی قدس را در بطن فرهنگ مقاومت و مقابله با سازش فرهنگی با اشغالگر برشمرده و گفت: حضور ما امروز بر اين امر تأكيد می كند كه قدس رها نشده تا سازشكاران و خيانت كاران بخواهند با آن برابر خواسته خود، رفتار كنند.

قدس همچنان با ساكنان فلسطينی اش كه نماد مبارزه حق با باطل هستند، فلسطينی باقی خواهد ماند. روز قدس امسال نسبت به سالهای گذشته بسيار متفاوت تر خواهد بود، چرا كه روحيه معنوی بيشتری به آزادگان جهان بخشيده كه آرزوی نماز خواندن در كنار نخستين قبله را دارند تا بتوانند هويت اسلامی خود را بازيابند.

‎در ادامه كشيش مانوئل مسلم، عضو شورای اسلامی مسيحی حمايت از مقدسات فلسطین، ضمن آرزوی موفقيت و پيروزی برای شركت كنندگان و تشكر از برگزار كنندگان اين وبينار، گفت: قدس نماينده كل فلسطين و ملت آن است،خاك فلسطين و تمام شهرهای فلسطين، همان محله ها و خيابان های قدس است. قدس محور ثابتی است كه ملت فلسطين حول آن می چرخد، هر كجا كه باشيم و به هر سمتی كه رو كنيم، قدس ما را به يكديگر پيوند می دهد و گام های ما به سوی آن برداشته می شود.

‎وی افزود: قدس، موجودی زنده است كه با انسان، زمين و دين ارتباط دارد. قدس انسان را به زمين و دين را با مقدسات مرتبط می سازد، اهالی قدس، چه مسيحی و چه مسلمان، فلسطينی هستند و فلسطينی بودن آنها به دليل وجود قدس است.

‎كشيش مسلّم سپس گفت: قدس، انجيل را بخشی از تمدن يك مسلمان قرارداده و به دليل وجود مسجد الاقصی، قرآن بخشی از تمدن مسيحيت به شمار می رود؛ لذا قدس تمدنی واحد برای ملتی واحد و سرنوشتی واحد است و مسيحيان و مسلمانان با يكديگر برادر خونی هستند.

‎عضو شورای اسلامی مسيحی حمايت از مقدسات فلسطین در خصوص پای بندی به مسئله فلسطين گفت: كسانی كه پای بند مسئله فلسطين هستند در حقيقت به بُعد قومی، انسانی و دينی آن پای بند هستند و كسانی كه به آن خيانت كرده اند، نسبت به امانت داری قدس خيانت كرده اند. كسانی كه قدس ندارند، سرزمين و مسجد الاقصی ندارند. نزاع ميان فلسطينيان و صهيونيست ها، نزاعی قوميتی است.

اين جانب به عنوان يك كشيش مسيحی به جهت مسجد الاقصی كه متعلق به مسلمانان است مبارزه می كند؛ هر سنگی كه از مسجد الاقصی جابجا شود گويی سنگی از سنگ های كليسای قيامت قدس جابجا شده است. همان های كه مانع ورود نمازگران به اقصی شده اند همانها مانع ورود نمازگزاران به كليسای قيامت شده اند. كسانی كه حرمت اقصی را شكسته اند و خانه مسلمانان را ويران كرده اند، همان ها، خانه های مسيحيان را ويران كرده اند و كسی كه مسلمانی را به قتل برساند در حقيقت يك مسيحی را نيز به قتل رسانده است.

‎وی سپس افزود: به همين دليل است كه در دفاع از قدس قاطعانه عمل می كينم چرا كه از هويت و تاريخ خود دفاع كرده ايم. ما برای صلح می جنگيم، برای تمدن و هويت خود می جنگيم. اما صهيونيست ها تمدن و هويتی ندارند كه به خاطر آن قدس را اشغال و آن را در اختيار گرفته اند، چرا كه آنها افرادی هستند كه از گوشه و كنار جهان جمع شده اند و تاريخچه ای از خود ندارند و قدس از آنِ آنها نيز نمی باشد. رژيم صهيونيستی در حال حاضر بر لبه آتشفانی قرار گرفته و قصد دارد ما را به جنگی مذهبی و دينی و سخت بكشاند؛  لذا اگر آنها از قدس بيرون بياندازيم، آينده ای نخواهند داشت و منتهی به خروج كامل آنها از فلسطين خواهد شد.

‎كشيش مانوئل مسلّم در پايان ضمن قرائت سروده هايش در توصيف قدس،خاطر نشان كرد: در مسائل سياسی ما در كنار مسلمانان و تصميم های سياسی آنها خواهيم بود. هر چه كه به آنها برسد به ما نيز خواهد رسيد و هر چه به ما خواهد رسيد به آنها نيز خواهد رسيد.

‎سپس دكتر حسین امیر عبد اللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل و دبير كل كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه فلسطين،در سخنان خود،  قدس را به عنوان مسئله اول جهان اسلام معرفی كرده و گفت: كسانی كه مسئله فلسطين را دنبال می كنند به خوبی می دانند كه امام خمينی بود كه مسئله ياری قدس و آزادی فلسطين را احيا نمودند و در دو دهه گذشته امام خامنه ای اين نقش را با قدرت ادامه دادند.

‎وی افزود: آمريكائيها، دموكرات ها و جمهوری خواهان، پيام هايی به ج.ا.ايران ارسال نمودند كه اگر "اسرائيل" را به رسميت بشناسيد، مشكلی برای ادامه برنامه هسته ای خود نخواهيد داشت، ايران نيز با صراحت اعلام كرد كه رژيم قاتل كودكان و زنان را به رسميت نخواهد شناخت و تنها يك دولت به نام فلسطين به مركزيت قدس شريف را به رسميت می شناسد.

‎امير عبداللهيان در ادامه گفت: امام خمينی اشغال سرزمين فلسطين و برپايی رژيم جعلی و دروغين را نه تنها اشغال يك كشور در منطقه می داند بلكه آن را اشغال امنيتی،فرهنگی و اقتصادی از سوی صهيونيسم جهانی می داند و هدف از تأسيس اين رژيم از بين بردن اسلام می باشد و اگر كشورها وجود اين غده سرطانی را بپذيرند در نتيجه باعث از بين رفتن امنيت و عقب ماندگی در منطقه خواهد شد.

‎دبير كل كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه فلسطين،سپس گفت: به لطف حمايت های كامل امام خامنه ای از فرماندهانی مانند سردار حاج قاسم سليمانی، جهت از دفاع از مقاومت فلسطين، شمارش معكوس برای از بين رفتن اسرائيل آغاز شده است و به لطف جانفشانی اين فرماندهان و ديگر شهدا، در آينده ای نزديك ديگر اين رژيم جايی بر روی نقشه جهان نخواهد داشت.

‎دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل در پايان به برپايی مراسم روز قدس در شرايط استثنايی كنونی اشاره نموده و گفت: در حال حاضر و در زمان بحران، انتفاضه رمضان در قدس در واكنش به جنايت های صهيونيست ها آغاز شده است و پاسخ كوبنده ای در تمام اراضی فلسطينی به آنها داده شده و می شود و روز جهانی قدس امسال در شرايط‍ی آغاز شد كه صهيونيست های ضربه شديدی‌از مقاومت دريافت كرده اند. ج.ا.ايران حمايت قاطع خود را از مقاومت فلسطين و قدس ادامه خواهد داد و به لطف خداوند و خون شهدای مقاومت و خون شهيد سليمانی به زودی در قدس نماز خواهيم خواند.

‎در ادامه شیخ ماهر حمود، دبيركل اتحاديه جهانی علمای مقاومت، با متفاوت خواندن روز جهانی قدس امسال، نسبت به سال های گذشته، گفت: انتفاضه "باب العامود" و انتفاضه قدس آغاز شده و اهالی بيت المقدس در اين انتفاضه پيروز شدند و توانستند وارد مسجد الاقصی شوند.اين امر اتفاق ويژه ای است كه صهيونيست ها مانع ورود نمازگراران شوند اما آنها بتوانند اين موانع را شكسته و وارد مسجد شوند.

‎وی افزود: از 42 سال گذشته تاكنون، روز قدس همچنان احيا می شود و در حال توسعه و گسترش است و رژيم صهيونيستی در حال عقب نشينی معنوی و گاهی نيز نظامی است. ما شاهد شكست روز افزون دشمن صهيونيستی در فلسطين هستيم همان گونه كه در سال 2000 و پس از آن سال 2006 آنها در لبنان شكست سنگينی را متحمل شده و به بيرون رانده شدند.

‎شيخ ماهر حمود افزود: توطئه های انجام شده در منطقه همگی با محوريت قدس انجام گرفته است و اگر سوريه از مقاومت حمايت نمی كرد هيچ گاه شاهد چنين جنگی در كشور خود نبود.در عراق نيز نيروهای مقاومت مردمی اگر نبود، عراق درگير آن جنگ ها نمی شد. لبنان نيز به دليل پيروزی های به دست آمده و وجود مقاومت، تحت فشار اقتصادی و تحريم ها و بحران سياسی قرار گرفته است.

‎دبيركل اتحاديه جهانی علمای مقاومت سپس گفت: روز قدس، يك طرح سياسی، رسانه ای و واقعی است چرا كه حمايت واقعی از مقاومت و فلسطين از سوی تهران همچنان ادامه دارد و روی اين كره خاكی به جز ايران هيچ كشور ديگری به فلسطين كمك نمی كند. پيش از اين در دهه هفتاد، از سوی برخی كشورهای عربی حمايت هايی صورت می گرفت اما در حال حاضر ايران در اين امر تنها باقی مانده است.

‎وی گفت: فلسطينی ها بار ديگر تاريخ ساز خواهند شد. ما از اهالی قدس، غزه و فلسطين درس می آموزيم. از جوانی كه سلاح بر دوش می گذارد و به مقاومت برمی خيزد؛ فلسطينی ها با خون و تلاش خود، از فلسطين و قدس بدون هرگونه چشمداشتی دفاع می كنند. امروز غزه با اندك ساكنان خود، مورد محاصره قرار گرفته، اما با قدرت تمام در برابر صهيونيست ها ايستاده است. و اين نشانه لطف خداوند و حمايت های او از مردم فلسطين است.

‎شيخ ماهر حمود در پايان گفت: مقاومت به راه خود ادامه خواهد داد و اين مسير همچنان به راه خود ادامه خواهد داد و هيچ گاه در پی سازشكاران نخواهيم رفت، بيداری و صلابت نزد جوانان فلسطينی وجود دارد و مانع از تسليم آنها در برابر دشمن می شود. مقاومت قدرتمند و راسخ به مسير خود ادامه خواهد داد و تمام اين امور زير پرچم روز قدس استمرار خواهد يافت.

‎استاد اسامه حمدان، عضو كادر رهبری جنبش حماس در لبنان، ضمن درود به امام خمينی بنيان گذار روز قدس و درود به قدس و اهالی آن، گفت: ديگران به ابعاد سياسی قدس بسيار پرداخته اند، اما در اينجا به ابعاد فكری و فرهنگی اين روز خواهم پرداخت كه رسالت روز جهانی قدس را نيز به همراه دارد. بايد گفت نزاع با صهيونيست ها امری روشن و واضح می باشد، بُعد فرهنگی در اين نزاع، تلاش برای تغيير چهره مقدس اين شهر و ارتباطش با اسلام و مسيحيت است. توافقنامه اى كه اخيرا آن را به حضرت ابراهيم نسبت داده اند، نشانگر آن است كه در حال خلق دين جديدی منتسب به حضرت ابراهيم است.

‎وی افزود: رابطه ما با قدس يك رابطه معنوی و روحی است. امت اسلام ممكن است شكست بخورد اما بار ديگر روی پای خود خواهد ايستاد و از مقدسات خود دفاع خواهد كرد و تسليم فشارها نخواهد شد. قدس اضافه بر بعد فرهنگی و فكری، بُعد ايمانی نيز دارد و به هيچ عنوان چنين امتی شكست نخواهد خورد.

‎عضو شورای رهبری حماس گفت: همين قرار گرفتن اين روز در ماه مبارك رمضان دليل بر بُعد دينی قدس بوده و آن را تقويت خواهد كرد. نقشه صهيونيست ها قدرت آنها در تجزيه امت اسلامی است و انها قصد دارند تا با اين عمل ما را تضعيف كنند و در نتيجه نقشه خود را عملی سازند. مقابله با چنين طرحی نيازمند وحدت و داشتن برنامه ای مانند روز قدس دارد. مسئله قدس مورد اجماع تمام مسلمانان است.

‎وی سپس خاطر نشان كرد: پيام ديگر فرهنگی و فكری قدس، شكستن تابوی عادت كردن مردم به وضعيت موجود است، قدس ايستگاهی است كه هر چند وقت يكبار اين مسئله را به مردم ياد آور می شود كه بايد در مقابل با سازشكاری بايستيم. آنها  می خواهند نشان دهند كه اين رژيم ماندنی است، اما روز قدس يادآوری می كند كه يك پنجم مردم جهان در برابر اين رژيم ايستاده اند و می گويند كه قدس از آنِ ماست.

‎اسامه حمدان در پايان گفت: حمايت از قدس و فلسطين در روز قدس احيا می شود، دشمن در حال تغيير حقايق است و می خواهد مقدسات ما را از بين ببرد. مقاومت اهالی قدس می تواند مانع اين امر شود. قدس حق ماست و بايد وحدت ميان امت ايجاد شود و حرف آخر را مقاومت خواهد زد.

‎سپس منیر شفیق، انديشمند و نويسنده بنام فلسطينی در سخنان خود ضمن تشكر از رايزن فرهنگی به جهت برگزاری اين نشست مجازی، گفت: بهترين زمان برای احيای قدس همان روز قدس است كه امام خمينی طراح آن بوده و شهيد سليمانی، اين گوهر ناب ايرانی را در راه آن تقديم كرده و به شهادت رسيده است.

‎وی افزود: منازعه بر سر قدس از سوی صهيونيست ها مورد حمايت قرار می گيرد و بايد گفت به غير از مسئله يهودی سازی و اهانت به مقدسات مسجد الاقصی، درگيری ميان جوانان قدس با شهرك نشين ها آغاز شده و لذا بايد گفت كه انتفاضه قدس آغاز شده است.

‎اين انديشمند فلسطينی گفت: در نهايت اين اهالی قدس هستند كه با قاطعيت پيروز ميدان خواهند بود و نشان دهنده شجاعت اين جوانان است. قدس، كرانه باختری و غزه در حال آماده شدن برای انتفاضه ای گسترده هستند تا بتوانند حصار شهرك های يهودی را از بين ببرند و معادلات موجود را بر هم زنند. رسانه های كشورهای عربی تصويری غير واقعی از قدس ارائه و دشمن را قوی نشان می دهند.

‎وی در پايان گفت: نبايد فراموش كنيم كه پيش از اين انتفاضه اهالی قدس چه پيروزی هايی را به ارمغان آورد و در نهايت همان اهالی قدس هستند كه پيروز ميدان خواهند بود و به مروز زمان اين تغييرات را نشان خواهند داد.

‎سخنران بعدی، دكتر محمود قماطی ، وزیر سابق لبنانی بود، وی در سخنان خود، با اشاره به ارائه پيشنهاد روز قدس از سوی امام خمينی گفت: امام خمينی از نگاه مرجعيت دينی و از مسير انقلابش بر ضد ظلم و استبداد و سياست آمريكا، چنين روزی را اعلام كرد و از همان آغاز پيش بينی كرد كه اسرائيل رو به زوال است. ج.ا.ايران با تحويل سفارتخانه اسرائيل به فلسطين و اعلام روز قدس، اين مسئله را به طور عملی اجرا كرد.

‎وی افزود: قدس هسته مركزی مسئله فلسطين و تمدن تمام اديان در منطقه شرق به شمار می رود. شرق خاستگاه اديان آسمانی بوده و اهميت قدس به عنوان هسته مركزی تمدن و ملت فلسطين به شمار می رود و اعلام روز قدس از سوی امام خمينی بدين معناست كه قدس نماينده تمدن، دين و ملت فلسطين است.

‎ محمود القماطی سپس با اشاره به حمايت مقاومت لبنان از مسئله فلسطين و قدس و تغيير در معادلات منطقه گفت: در حال حاضر مقاومت لبنان در كل محاسبات موجود در جهان و منطقه حضور جدی دارد و مسئله اصلی ما نيز همان مسئله فلسطين فلسطين است و ما نيز در مسير امام خمينی گام بر می داريم. پيروزی های بدست آمده از سوی مقاومت لبنان رعب و وحشت را در دل دشمن صهيونيستی انداخته و محور مقاومت در حال پيشرفت و توسعه روز افزون قرار دارد.

‎وی در پايان گفت: مقاومت فلسطين در داخل توانست به پيروزی های چشمگيری دست يابد، و اين نزاع تنها با از بين رفتن اسرائيل و محو آن از صفحه روزگار پايان خواهد يافت. لذا نبايد قدس در دست صهيونيست ها بيافتد چرا كه در اين صورت مسئله فلسطين نيز پايان خواهد يافت. قدس همچنان پايتخت فلسطين آزاد شده باقی خواهد ماند و مقاومت راه خود را تا اخراج اشغالگران از سرزمين های اشغالی ادامه خواهد داد و عقربه قطب نمای ما همواره قدس را نشان خواهد داد.

‎در ادامه، دكتر یاسین حمود ،مدیر كل مؤسسه بين المللی "القدس" از لبنان با درود به روان پاك و مطهر امام خمينی مبدع روز قدس، گفت: قدس مناره علمی و فرهنگی جهان است و صهيونيست ها با اشغال و يهودی كردن و محو آثار تاريخی آن و با جعل اسناد، قصد دارند تا به دروغ مالكيت خود را بر آن اثبات كنند.

‎وی افزود: مقاومت اهالی قدس توانست با اشغالگران با تمام توان نظامی خود، بايستد. اهالی قدس در برابر اهانت به مقدسات و تخريب آثار تاريخی اين شهر، ساكت ننشسته و به مقاومت خود ادامه خواهند داد و به عقب راندن دشمن در حركت اخير اهالی قدس در "باب العامود" يكی از نشانه های همين مقاومت است.

‎ياسين حمود در پايان گفت: بايد با موضع گيری مناسب و اقدام های لازم و حضور در روز قدس مانع اقدام های دشمن شويم و توطئه های آنان را خنثی كنيم.

‎سپس، شیخ دكتر خلیل الشاوی الحلبی، استاد دانشگاه حلب از سوريه، در سخنان خود ضمن تشكر از رايزنی فرهنگی بابت برگزاری اين نشست، و درود به روح مطهر امام خمينی، گفت: روز قدس از شب معراج آغاز گرديد و پس از آن با پيروزی انقلاب اسلامی و آغاز دهه فجر بار ديگر اين روز احيا شد. امام خمينی تلاش كرد تا مانع به حاشيه راندن اين روز شود. قدس درخت مستضعفين است و امام بود كه نهال اين درخت را در وجدان انسان ها كاشت. روز قدس روز عدالت و انسانيت و روز  آزادگان و مسلمانان و مسيحيان است.

‎وی افزود: قدس نخستين قبله مسلمانان و سومين حرم الهی و هجرتگاه حضرت ابراهيم و مهد مسيح و آغاز معراج پيامبر اكرم است.

‎الشاوی در پايان ضمن قرائت برخی از سروده های خود درباره قدس، گفت: امام خمينی خواست تا همواره قدس زنده بماند و فراموش نشود و تمام تلاش های سازشكارانه و يهودی سازی آن بی نتيجه خواهد ماند. بار ديگر تأكيد می كنيم كه مسئله اصلی اين امت قدس است و ديگر مسائل حول آن می گردد. حق ثابت اهالی فلسطين از بين نخواهد رفت و خون شهيد سليمانی به ثمر خواهد نشست و بايد گفت قدس فراتر از مذهب بوده و برای همه است و ان شاء الله دسته جمعی به سوی قدس خواهيم رفت.

‎سخنران پايانی، پروفسور كَمیل حبیب، رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسی و مديريت دانشگاه لبنان بود، وی گفت: قدس، پايگاه معراج و اسراء و جهت قطب نمای عربيت ماست. قدس تنها يك آرزو نبوده، بلكه جوهره مسئله مهم جهان اسلام است. و انسان های بسياری با قلم و خون خود در راه قدس جانفشانی كرده اند. جنايتكاران با ايجاد پلی از اجساد انسان های بی گناهی كه به قتل رسانده اند در پی رسيدن به اهداف خود هستند.

‎وی افزود: سخنان من از جنس چوب است اما آن را با ياد مقاومت به طلا تبديل می كنم. ساكنان اصلی فلسطين همان عرب ها هستند و امت اسلام در كنار آنها خواهند ايستاد. قدرت، وحدت، آزادی، عربيت و مليت همان فلسطين است. شهادت در خاك فلسطين يك ارزش به شمار می رود.

‎رئيس دانشكده حقوق دانشگاه لبنان در پايان گفت: اشغالگران با تانك وارد فلسطين شدند اما با ذلت و خواری از آن خارج خواهند شد زيرا سيد مقاومت از ما می خواهد در جايی حضور داشته باشيم كه لازم است حاضر باشيم. لذا بايد مراقب باشيم كه كار به جايی نرسد كه روزی اسرائيل عضو اتحاديه عرب شود.


انتهای پیام/
 
http://www.taghribnews.com/vdcciiqp42bqx48.ala2.html
نام شما
آدرس ايميل شما