کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

عالم اهل اتیوپی در گفت وگو با تقریب:

«وحدت» سوء استفاده دشمنان از مسائل فرقه‏ اي و مذهبي را بی اثر می کند

13 اسفند 1401 ساعت 19:31

از مهم ترین راهکارهای فائق آمدن بر این چالش این است که حکومت های مسلمان و فعالان و علمای دینی بايد تقریب مذاهب و همبستگی اسلامی را به عنوان يك اصل مسلم باور كرده و آن را مبناي عمل و تصمیمات خود قرار دهند. توجه به اين اصل، نتايج و پيامدهاي بسیاری از جمله ایجاد یک جبهه متحد در برابر دشمنان به دنبال خواهد داشت.


شیخ مصباح محمد، رییس مجلس اعلای امور اسلامی ایالت اورومیای اتیوپی در گفتگو با تقریب، موانع وحدت در جهان اسلام را مورد توجه قرار داد و بیان داشت: از جمله چالش های فراروی اتحاد و همگرایی در میان مسلمانان آن است كه علاوه بر شکل گیری تشتت و نزاع درباره پاره ای از اعتقادات، گروههایی پیدا شده اند که سوتفاهمات میان مسلمانان را افزایش داده اند. به این مفهوم که این جریان ها میان گروههای دینی و مذهبی یک فاصله اعتقادی به وجود آورده اند و آنها را نسبت به یکدیگر بدبین ساخته اند.

شیخ مصباح محمد در ادامه افزود: در این راستا همواره افرادی هستند که آتش افروزی می کنند و بر بدبینی های شکل گرفته نسبت به یکدیگر افزوده اند. مسلمانان از این منظر در معرض مخاطرات تفرقه افکنانه قرار می گیرند یعنی زمانی که اهداف عامدانه دشمنان را درک نکرده و از این تفاوت های اعتقادی درک درستی ندارند.

او در این رابطه اظهار داشت: در روند ایجاد نزاع از سوی جریان های نوظهور می توان به ایجاد اختلاف بین اهل تسنن و تشیع اشاره کرد. زمانی که پیروان هر یک از این دو فرقه نادانسته یکدیگر را متهم می کنند و به همدیگر حمله می نمایند. آنها ناآگاهانه عقاید و ایدئولوژی یکدیگر را تخطئه می کنند و به دعواهای بی پایان وارد می شوند.

شیخ مصباح محمد همچنین گفت: از مهم ترین راهکارهای فائق آمدن بر این چالش این است که حکومت های مسلمان و فعالان و علمای دینی بايد تقریب مذاهب و همبستگی اسلامی را به عنوان يك اصل مسلم باور كرده و آن را مبناي عمل و تصمیمات خود قرار دهند. توجه به اين اصل، نتايج و پيامدهاي بسیاری از جمله ایجاد یک جبهه متحد در برابر دشمنان به دنبال خواهد داشت.

او در ادامه تصریح کرد: از جمله راهکارهایی که می تواند ملت های مسلمان را به وحدت برساند، در پیش گرفتن رویکردهایی ‏ است كه زیر سایه آن بتوان تعصب و طائفه ‏گري را از بین برد و زمینه نزدیکی و گفت وگو میان آنها را فراهم کرد. این امر هم براي ايجاد وحدت سياسي در كشورها اهميت دارد و هم براي ايجاد همبستگی در جهان اسلام. از این رو توجه و تمركز حکومت های مسلمان ‏ بر وحدت، بی اثرکننده تلاش‏هاي دشمنان در ايجاد اختلاف و سوء استفاده از موضوعات فرقه‏ اي و مذهبي است.
 


کد مطلب: 586040

آدرس مطلب :
https://www.taghribnews.com/fa/interview/586040/وحدت-سوء-استفاده-دشمنان-مسائل-فرقه-مذهبي-بی-اثر-می-کند

خبرگزاری تقریب (TNA)
  https://www.taghribnews.com