تاریخ انتشار۱۳ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۰۹
کد مطلب : 586037
محقق نیجریه ای در گفت وگو با تقریب:

نقش نخبگان برای اجرای تاکتیکهای وحدت بخش، اهمیت ویژه ای دارد

در هر اقدام و روندی، تعيين مسير یک امر ضروری است است. این در حالی است که مسير حركت دستیابی به اتحاد در جهان اسلام از 2 طریق صورت می گیرد؛ نخست از طريق استفاده از مفاهيم مشترك بزرگان دینی و نخبگان سياسي و دوم از راه اقدامات ضروری عاجل از سمت و سوی گروههای مردمی.
نقش نخبگان برای اجرای تاکتیکهای وحدت بخش، اهمیت ویژه ای دارد
تاج الدین یوسف محقق و استاد دانشگاه نیجریه ای در گفتگو با تقریب با بیان اینکه دشمنان از همه ظرفیت ها و امکانات مادی خود برای مواجهه با نظام اسلامی استفاده می کنند، اظهار داشت: اگر این تهدیدات و موانع به فرصت تبدیل نشود و بر مبنای یک تدبیر حساب شده با آنها برخورد نشود، پایه ها و ارزش های بنیادین دین اسلام در معرض تهدیدات جدی قرار می گیرد. از این رو مفهوم اتحاد و همبستگی دینی و ملی یک تاکتیک مهم به حساب می آید که می تواند در برابر دشمنان بسیار راهگشا باشد.

تاج الدین یوسف يكي از وجوه مهم و حیاتی در بحث وحدت را وجه عملی بودن آن دانست و افزود: به اين معنا كه باید دید از چه طرقی می توان‏ در جهان متزلزل و آشوب ‏زده کنونی اسلام كه تقريبا فضایی‏ براي همکاری در آن وجود ندارد، به اين اقدام مهم دست زد. این در حالی است که در زمینه عملی و به اجرا درآوردن تاکتیکهای وحدت بخش، نقش نخبگان حائز اهمیت ویژه ای خواهد بود. آنها در این زمینه نقشی کلیدی دارند و می توانند در روندهای اصلاح گرایانه فعال تر از همیشه شوند.

او در ادامه اظهار داشت: در این روند همه رهبران کشورهای اسلامی، علمای دینی و اندیشمندان مسلمان باید حضور داشته باشند. در حقیقت برای ایجاد وحدت، این ارکان نقش اصلی را ایفا می کنند و  تکیه گاه جامعه برای دستیابی به هدف وحدت هستند.

تاج الدین یوسف تصریح کرد: حال آن که در هر اقدام و روندی، تعيين مسير یک امر ضروری است است. این در حالی است که مسير حركت دستیابی به اتحاد در جهان اسلام از 2 طریق صورت می گیرد؛ نخست از طريق استفاده از مفاهيم مشترك بزرگان دینی و نخبگان سياسي و دوم از راه اقدامات ضروری عاجل از سمت و سوی گروههای مردمی. به این ترتیب بايد با آگاهي ‏دادن و بسيج کردن اقشار مختلف مردمی توسط نخبگان ديني و سياسي زیر سایه توجه به ارزش های مشترک، این مسیر اصلاح گرایانه را پیمود و هدف متعالی وحدت را تحقق بخشید.
 
https://taghribnews.com/vdcgw39nuak97z4.rpra.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی