تاریخ انتشار۱۸ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۲۶
کد مطلب : 583136
اندیشمند اسلامی اهل اتیوپی در گفت وگو با خبرگزاری تقریب مطرح کرد:

برنامه ریزی و سازماندهی یک طرح فراگیر از ضرورت های ایجاد وحدت اسلامی است

دشمنان همیشه در جهت نفوذ و مسلط کردن هویت فکری و فرهنگی ملت های اسلامی و نیز به تاراج بردن منابع و ثروت آنها حرکت می کنند.
برنامه ریزی و سازماندهی یک طرح فراگیر از ضرورت های ایجاد وحدت اسلامی است
آباگانی محمد، اندیشمند اسلامی از ایالت اورومیای اتیوپی در گفتگو با تقریب به نقش برنامه ریزی برای نزدیک تر کردن جوامع مسلمان و ایجاد وحدت اشاره کرد و گفت: تغییر و تحول بنیادین در میان جوامع اسلامی و از بین بردن زمینه های واگرایی و نزاع و اختلاف بدون برنامه ریزی صحیح و واقع گرایانه انجام نمی شود. زیرا شرایط حاکم بر جهان اسلام نتیجه رویدادها و عوامل بسیاری از جمله، نابودی فکری، فرهنگی و اندیشه ای مسلمانان و سلطه دشمنان بـر آنهاست.

آباگانی محمد ادامه داد: دشمنان همیشه در جهت نفوذ و مسلط کردن هویت فکری و فرهنگی ملت های اسلامی و نیز به تاراج بردن منابع و ثروت آنها حرکت می کنند. نجات از این وضعیت، و رسیدن به موقعیت مساعد و آرمانی، فقط زیر سایه از بین بردن زمینه های نفوذ دشمنان و  ریشه کن کردن بنیان های فکری و تفکری آنها ممکن می شود. این امر به کارگیری همه ظرفیت و امکانات ملت ها و حکومت های مسلمان را فراهم می کند.

او در ادامه تصریح کرد: از این رو دنیای اسلام که دربرگیرنده سوابق تاریخی و سیاسی و فرهنگی است، بایستی به اصالت تاریخی و فرهنگی خود رجوع نمایند و عوامل هویت دینی و ملی را شناسایی کنند. این در حالی است که اقدامات دسته جمعی و مشترک، بدون بهره مندی از حمایت یک نظام فکری هماهنگ و یکدست که ارزش های مشترکی را ایجاد می کنند، نمی تواند ثمره ای داشته باشد. زیرا اهداف قدرتمند و حفظ اتحاد و انسجام جمعی که از جمله عوامل ضروری در موفقیت تلاش های وحدت ساز محسوب می شود، در نتیجه وجود نظام فکری، فرهنگی و اعـتقادی واحد و مشترک کارکرد مناسب خود را پدیدار خواهد کرد.

به گفته آباگانی محمد با توجه به چنین پیش ضرورتی باید برنامه ریزی و سازماندهی یک طرح و حرکت فراگیر و جامع را برای ایجاد چنین بنیان هایی در اولویت قرار داد و ارتباط نزدیک و قوی فکری و معنوی، در میان جریان و نیروهای همسو بـرای گام برداشتن به سـمت اهداف مشترک را ایجاد کرد.
 
https://taghribnews.com/vdcdss0k9yt0jf6.2a2y.html
نام شما
آدرس ايميل شما