تاریخ انتشار۱۸ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱:۴۵
کد مطلب : 564062
اندیشمند و محقق سنگالی در گفت وگو با خبرگزاری تقریب مطرح کرد:

وحدت واقعی ابتدا درون و باطن انسان ها را تحت تاثیر قرار می دهد

تنها حق، محور وحدت حقیقی در جهان است و باعث ایجاد وفاق، وحدت و همبستگی می شود. در همین چارچوب پروردگار عالم، مردم را به تبعیت از حق دعوت کرده و پیامبران الهی خود را به عنوان پرچم دار حق و برپا دارنده آن به میان مردم روانه کرده است.
وحدت واقعی ابتدا درون و باطن انسان ها را تحت تاثیر قرار می دهد
مکنتار گویه ای اندیشمند و محقق سنگالی در گفتگو با تقریب با تاکید بر اینکه همه انسان ها متناسب با اقتضائات زندگی اجتماعی خود، به دنبال وحدت و انسجام با هم نوعان خود بوده اند، گفت: این اتحاد و همبستگی و انسجام به دو شکل قابل تقسیم است؛ شکل نخست، وحدت و پیوندی تصنعی و غیر واقعی است. به این ترتیب که دولت ها و حکومت ها و گروه ها و حتی افراد بر مبنای تدبیر اندیشی و تحقق منافع خود، در مرحله ای به یکدیگر نزدیک شده و با یکدیگر پیوند تفاهم می بندند. اما این وحدت در گروی حفظ منافع طرفین است اما با نقض آن شرط، این وحدت هم فرو می پاشد.

وی نوع دوم وحدت را واقعی دانست و افزود: وحدت واقعی و پیوندی قلبی است که ابتدا درون و باطن انسان ها را تحت تاثیر قرار داده و سپس در بیرون و اعمال و افعال انسان بازتاب می یابد. این در حالی است که این وحدت حقیقی پیرو محتوا و طرز فکری خاصی بوده و دیدگاه های ویژه ای را نیز ارائه می کند.

او همچنین اظهار داشت: تنها حق، محور وحدت حقیقی در جهان است و باعث ایجاد وفاق، وحدت و همبستگی می شود. در همین چارچوب پروردگار عالم، مردم را به تبعیت از حق دعوت کرده و پیامبران و رهبران الهی خود را به عنوان پرچم دار حق و برپا دارنده آن به میان مردم روانه کرده تا تفرقه و نزاع را برطرف ساخته و همه را حول محور پروردگار متحد نماید.

مکنتار گویه ای با تاکید بر اینکه پیامبران الهی در انجام رسالت خود کوچک ترین اختلاف نظری با یکدیگر نداشته و خود الگوی کامل و نمونه عینی اتحاد می باشند، ادامه داد: در مقابل دعوت به حق، کسانی هستند که در جبهه شیطان قرار دارند که با گسترش و ترویج باطل درصدد تفرقه افکنی در میان مردم هستند. از این رو پیامبر بزرگ اسلام و اهل بیت تنها مرجع تبیین حق هستند و همه مسلمانان باید برای فهم و فراگیری حقایق کتاب خدا به سراغ این بزرگان رفته و به دستور ایشان عمل کنند.
 
https://www.taghribnews.com/vdcaiynmu49niw1.k5k4.html
نام شما
آدرس ايميل شما