کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

محقق و استاد دانشگاه نیجریه ای در گفت وگو با خبرگزاری تقریب مطرح کرد:

وحدت صدر اسلام بر اساس عهد اخوت بوده است

23 دی 1400 ساعت 21:35

اگر مسلمانان در عقیده و کلمه دارای وحدت هستند، معنایی ندارد که در عرصه های دیگر مانند اقدامات سیاسی و اجتماعی بدون وحدت باشند.


تاج الدین یوسف محقق و استاد دانشگاه نیجریه ای با بیان اینکه ماهیت وحدت با مفهوم توحید اعتقادی روشن می شود، گفت: بر این مبنا کلمه واحد و اعتقادی واحد وجود دارد که همه انسان ها به آن التزام دارند. این وحدت سبب می شود جامعه به پیشرفت و تعالی برسد.

او در ادامه افزود: اگر در تاریخ صدر اسلام جامعه ای تشکیل شد و سپس مسلمانان توانستند بخش بزرگی از جغرافیا را تحت مدیریت خود در بیاورند، به دلیل وجود وحدتی بوده است که بین مسلمانان بر مبنای عهد اخوت شکل گرفته است. این نوع از وحدت بر اساس یک جهان بینی مشترک شکل می گیرد و ایجاب می کند مسلمانان به عنوان صاحبان مکتب و جهان بینی، وحدت لازم را در راستای آن داشته باشند.

تاج الدین یوسف در ادامه اظهار داشت: از منظر اسلام، عقیده و دیدگاه، راه گشا و مشخص کننده عمل و حرکت است. بدون عقیده، عمل هیچ معنایی ندارد. در نتیجه اگر مسلمانان در عقیده و کلمه دارای وحدت هستند، معنایی ندارد که در عرصه های دیگر مانند اقدامات سیاسی و اجتماعی بدون وحدت باشند.

او افزود: وقتی گروهی با هم جمع شدند و یک جماعتی تشکیل دادند و تبدیل به یک اجتماع شدند و هدفی واحد را تعیین و مسیری روشن و مشترک را برای رسیدن به آن مشخص کردند، سنت و قانون الهی این است که این جماعت در مسیر رسیدن به هدف مشترک خود موفق خواهند شد. در غیر این صورت، نتیجه تفرقه و جدایی چیزی جز شکست نیست. لذا هر جا که احکام الهی محور مشترک اجتماعات باشد، مسلمانان به طور مطلق برتر خواهند بود.

تاج الدین یوسف تصریح کرد: خودداری از اختلافات سست و بی پایه مورد پذیرش هر عقل سالمی است و به راستی پرهیز از منکرات بزرگ اجتماعی بزرگ ترین فراهم کننده وحدت در جامعه اسلامی است.
 


کد مطلب: 534307

آدرس مطلب :
https://www.taghribnews.com/fa/interview/534307/وحدت-صدر-اسلام-اساس-عهد-اخوت-بوده

خبرگزاری تقریب (TNA)
  https://www.taghribnews.com