تاریخ انتشار۱۲ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۸:۵۶
کد مطلب : 513252
اندیشمند اهل کشور بنین در گفت وگو با تقریب:

مبنای دین اسلام رافت  و گسترش سنتهای حسنه است

مسلمانان می توانند با ایجاد نهادهای بزرگ مشترک به پشتیبانی از یکدیگر اقدام موثری برای افزایش سرمایه اجتماعی و عمیق کردن فرهنگ بخشندگی و تعمیق روحیه همکاری انجام دهند.
مبنای دین اسلام رافت  و گسترش سنتهای حسنه است
لوال فافانا امام مسجد شهر کوتونو در کشور آفریقایی بنین در گفتگو با تقریب با اشاره به اینکه مبنای دین اسلام رافت  و گسترش سنتهای حسنه اسلامی است، گفت: این ارزش ها موجب می شود تا در میان اندیشمندان و به تبع آنها مردم تحرک و مباحثات علمی و منطقی به وجود بیاید. اتفاقی که در ادامه می تواند روابط میان مسلمانان از قومیت ها و مذاهب مختلف را بهبود بخشیده و آنها را به یکدیگر نزدیک کند.  

وی با اشاره به اینکه منسجم کردن رویکرد گفتمان میان مسلمانان باعث اتحاد میان آنها می شود، افزود: دیدگاه جهانی شدن بر مشی زندگی اسلامی تاثیر بدی گذاشته است. فقر و تبعیض اجتماعی و به خطر افتادن امنیت انسان ها از جمله پیامدهای این امر است.

او در ادامه اظهار داشت:  اگر مسلمانان مطلع و آگاه  برای حل این روند مخرب اقدامی نکنند، بسیاری از انسان ها تحت تاثیر دیدگاه جهانی شدن دچار بحران های متعددی خواهند شد. افرادی که متوجه این نگرانی مهم  شده اند، باید با توجه به ارزش های دین اسلام نسبت به رفع خطرات آن اقدام کنند. به ویژه که انسان دوستی و رافت اسلامی در حمایت و فداکاری نسبت به دیگران پدیدار می شود.  

لوال فافانا در ادامه تصریح کرد: مسلمانان می توانند با ایجاد نهادهای بزرگ مشترک به پشتیبانی از یکدیگر اقدام موثری برای افزایش سرمایه اجتماعی و عمیق کردن فرهنگ بخشندگی و تعمیق روحیه همکاری انجام دهند. همراهی و اتحاد میان مسلمانان و پیگیری موسسات خیریه در میان جوامع اسلامی می تواند اقتدار کشورهای اسلامی را برای رفع فقر افزایش دهد. این در حالی است که ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی و تداوم بخشیدن به فعالیت های خیرخواهانه در میان جوامع مسلمان باید ناظر بر پتانسیل و ظرفیت های مادی و معنوی همه جوامع اسلامی باشد تا به گفتمان تاثیرگذاری برای پیگیری وظایف و تکالیف اجتماعی و سنتهای مهم و ارزشمند اسلامی تبدیل شود.

مصاحبه:سید مهدی سید موسوی
http://www.taghribnews.com/vdcftmdt0w6dy0a.igiw.html
نام شما
آدرس ايميل شما