تاریخ انتشار۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۲۹
کد مطلب : 508191
امام مسجد شهر کوتونو در کشور آفریقایی بنین در گفت و گو با خبرگزاری تقریب مطرح کرد؛

اتحاد مسلمانان ابعاد مادى و معنوى را با همدیگر مورد توجه قرار داده است

ویژگی مشترك همه جنبه های مختلف واژه وحدت به هم پیوستگی و درهم تنيدگى وجوه مختلف مى باشــد، به شکلی که یک کل واحد تلقى مى شود.
اتحاد مسلمانان ابعاد مادى و معنوى را با همدیگر مورد توجه قرار داده است
 لوال فافانا امام مسجد شهر کوتونو در کشور آفریقایی بنین در گفتگو با تقریب با بیان اینکه کاربرد واژه اتحاد از جنبه های مختلفی قابل بحث است، گفت: وحدت در بعد اجتماعی خود به صورت پیوند میان حکومت ها و ملتها و افزایش مناسبات سياســى و اجتماعــى مشخص می شود و وحدت اقتصادى هم در ارتباطات و ظرفیت های اقتصادى بين چند كشور به راحتی انجام می شود.

لوال فافانا در ادامه اظهار داشت: ویژگی مشترك همه جنبه های مختلف واژه وحدت به هم پیوستگی و درهم تنيدگى وجوه مختلف مى باشــد، به شکلی که یک کل واحد تلقى مى شود. این در حالی است که واژه اتحاد از منظر اسلام، بــه معنی همگرایی و هم دلی مسلمانان است كه زیر سایه ارزش های الهی دین اسلام كه وظیفه اش ايجاد نزدیکی بين قلوب مسلمانان مى باشــد، به دست آمده است. اصول مشترک این  دين وجه مشترك ميان تمام كسانى است كه آن را به عنوان قاعده زندگى خود پذيرفته اند و از احكام آن پیروی می کنند و از طریق آن همه تعصبات و ملی گرایی ها و منافع سیاسی را کنار می گذارند و فقط از خدا پیروی می کنند.

او در ادامه با بیان اینکه اتحاد اسلامی بر اساس ویژگی های افراد مسلمان بنا شده است، افزود: وحدت اسلامی در تلاش برای عمیق کردن ارتباط ميان هريك از افراد امت اسلامى با ديگر افــراد است. اين تفاوت ميان اتحاد اســلامى با ديگر وحدت هاست زیرا ديگر وحدتها براساس منافع مادى و سیاسی شكل گرفته اند اما اتحاد مسلمانان ابعاد مادى و معنوى را با همدیگر مورد توجه قرار داده است.

لوال فافانا در ادامه افزود: تلاش کسانی که به دنبال تقریب مذاهب اسلامی هستند در این چارچوب جریان دارد که عقول نخبگان و علما و همچنين رهبران ديني را كه مــورد توجه ويژه مردم اند، به ســوي یکی شدن متوجه كنند و آنان را برای همگرایی ترغیب ســازند. وقتي طرفين دريافتند كه مبانی دینی و اعتقادی شان یکی و بر اساس قرآن و سنت است و هردو طرف هم راه اجتهاد را دنبال می کنند، تفاهم ميان دو طرف ايجاد خواهد شــد، بــدون اينكه اين كار موجب تقليد و پيروي يك طرف از طرف ديگر شود.
 
http://www.taghribnews.com/vdcb9wbs8rhbg8p.uiur.html
نام شما
آدرس ايميل شما