تاریخ انتشار۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۱
کد مطلب : 495015

اهداف و برنامه های استکبار جهانی در مناطق مرزی وراه های مقابله با آن / بخش اول

نویسنده: دکتر رحمن غریبی
پدیده تکفیر به مثابه جریانی خطرناک، جهان اسلام را به چالش کشیده است. نخبگان جهان اسلام باید در این زمینه به چاره اندیشی بپردازند. این تحقیق تلاش دارد چالش ها و راهکارهای برون رفت از پدیده تفکیر و جریان های خطرناک همسو با آن را، در منطقه کردستان مورد بررسی قرار دهد.
اهداف و برنامه های استکبار جهانی در مناطق مرزی وراه های مقابله با آن / بخش اول
ماموستا دکتر رحمن غریبی، محقق، پژوهشگر و معاون فرهنگی هنری مساجد کردستان در یادداشتی با عنوان اهداف و برنامه های استکبار جهانی در مناطق مرزی وراه های مقابله با آن نوشت:چالش های جریان های تکفیری در سه حوزه قابل بررسی است: یک در سطح باورها و اعتقادات؛ جریان های تکفیری، از توحید و شرک و سایر مفاهیم دینی، درک ناقص و بدعت آمیز و غیرعقلانی دارند.
 دو چالش اخلاقی، مهمترین خصوصیت جریان های تکفیری، «جهالت» و بی خبری و نوعی خباثت درونی است که منجر به دوری از حقیقت و بی تقوایی و سقوط در ورطه رذیلت و تباهی شده است.
سه چالش های رفتاری: مهمترین ویژگی جریان های تکفیری، ستیزه جویی، خشونت، فسادانگیزی، ترور و جنایت و خونریزی، ایجاد کننده تفرقه میان مسلمانان، نابودکننده تمدن و فرهنگ برای مقابله با جریان های تکفیری، امت اسلامی به ویژه کردستان باید به تقویت تقریب مذاهب اسلامی، گفتگو و تفاهم بر سر مشترکات، پرهیز از اختلاف افکنی و نمودهای تشدید آن، بازگشت به قرآن و فهم دقیق رویکردهای قرآنی در جلوگیری از تفرقه و اتحاد دنیای اسلام را، در دستور کار و عمل خود قرار دهد.
درعرصه راهکارهای سیاسی-اجتماعی جهان اسلام باید همگرایی و وحدت میان مسلمین، آگاه سازی نخبگانی، لزوم شناخت و طرد دشمن را جزء کارویژه های اساسی و محوری خود قرار دهد. با بکار بستن راهکارهای همگرایانه نه تنها در منطقه کردستان بلکه درجهان اسلام ریشه جریان های تکفیری خشکانده می شود.

در مورد چرایی پیدایش پدیده تکفیر، عامل عقیدتی- فرهنگی بیش از سایر عوامل تاثیرگذار است.

البته جنایات این گروه ها با ادعای دینی، چنان انزجاری در بین مسلمین(سنی و شیعه) پدید آورده که به سختی می توان باور کرد این گروه ها تحت تأثیر جریان های عقیدتی باشند. با این وجود باید یادآور شد که به شدت از نوعی عقاید پالایش نشده و انحرافی تاثیرپذیرفته و این تاثیر پذیری در مرحله عملکرد و رفتار خشونت آمیز و جنایت کارانه و متاسفانه در برخی موارد در قالب های دینی نمود یافته است.(دانشیار،1393: 416) مرحله کنونی گروه ها و جریان های تکفیری بازتابی از سیر تاریخی آن­هاست. برای مثال می توان به عقاید این تیمیه و محمدبن عبدالوهاب که تا حدودی خصلت انقلابی این گروه ها، تحت تأثیر برخی از جریانات و افکار مصری می باشد اشاره کرد. جریان های تکفیری با گروه خوارج صدر اسلام تشابهاتی دارند. پس از فتنه خوارج، جهان اسلام، در دوران ها و مراحل گوناگون شاهد مذاهب و جنبش های متعددی شد. در رأس این جنبش ها، فرقه ای است که از تکفیر عموم مسلمانان و نسبت دادن آنان به کفر و شرک پروایی ندارند. موج تکفیر به شمشیر چیره ای بدل شده است که برخی آن را به روی مخالفان عقیدتی و مذهبی خویش بیرون می کشند و باعث بوجود آمدن افراط گرایی، خشونت و جنایت و تباهی و فساد درجهان اسلام شده اند. این موضوع درجهان کنونی، از اسلام جلوه خشنی ارائه داده و مسلمانان را تضعیف و آنان را به ملت های ناسازگار و گروه هایی پراکنده بدل کرده است. (حسین احمد، 1390: 20) جریان های تکفیری، ویژگی هایی نظیر گناه قلمداد کردن اعمال حسنه مسلمانان، تکفیر مسلمانان به خاطر ارتکاب گناه و مباح دانستن خون و اموال آنها. به همین علت تعصب شدید آنان، دشمنی سخت با علی(ع) و خاندانش، اخذ به ظاهر الفاظ قرآن و سنت، بدون رعایت تفسیر و بدون لحاظ مبانی عقلی و اصولی، بدعت دانستن هرچیزی که در قرآن و سنت نیامده است، تقدس ظاهری و کوشا بودن در عبادات، کافر پنداشتن بقیه مسلمانان و تطبیق آیاتی از قرآن که درشأن کفار و مشرکان نازل شده بود به مسلمانان (فیروز جایی، 1382: 233).
این تحقیق به ارزیابی آسیب ها و چالش های گروه های تکفیری در منطقه کردستان می پردازد و به تناسب راهکارهای برون رفت از مشکلات و آسیب های جریان تکفیری را مورد بررسی قرار میدهد.
البته این روزها تنها خاورمیانه بستر جنگ های داخلی و خونریزی های ناشی از اختلافات قومی و مذهبی نیست. اما ماهیت منازعه های خاورمیانه از سایر منازعه های جهان قدری پیچیده تر است. امنیت جامعه ای در مکتب کوپنهاک که بوزان از اعضای کلیدی آن بود یک مفهوم مرکزی دارد: و آن« هویت» است. (بوزان و همکاران، 1386:142).
طبق این رویکرد هرگاه گروهی احساس کند باور و رویه های فرهنگی- اجتماعی اش کنار نهاده یا دستکاری می شود احساس ناامنی می کند.
ممکن است این احساس ناامنی واقعی باشد مانند مهاجرت انبوه از منطقه الف به منطقه ب و تقلیل تعداد و تمرکز ساکنان منطقه ب. و یا ممکن است احساس ناامنی خیالی باشد یعنی در پی تحرکات عادی گروه الف، گروه ب احساس ناامنی کند و حدس های غیرواقعی به ناامنی های واقعی منتهی گردد.
این معامله را باری بوزان معمای امنیت جامعه ای می نامد که برطبق آن اقدامات جامعه در تلاش برای تقویت امنیت جامعه ای خویش موجب تنش در جامعه دوم می شود و در مسیر امنیت جامعه اول تضعیف می شود. درواقع آنجا که بوزان در مبحث امنیت جامعه، راجع به هویت و نقش پررنگ و متقن آن در منازعه ها بحث می کند پیوندی ناگسستنی با آن بخش از نظریه ساده انگاری دارد که از تمرکز بر قدرت و توانمندی های مادی دولت تغییر جهت داده و می گوید آنچه منافع را تسخیر و کنترل می کند« هویت» دولت ها و ملت هاست.
چارچوب نظری بحث، با استفاده از روش« تحلیل متنی» به آسیب ها و چالش های جریان های تکفیری در سه عنصر چالش های عقیدتی، چالش های اخلاقی و چالش های رفتاری و در نهایت، راهکارهای پیشنهادی از سوی ایشان، خواهد پرداخت. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از: چالش های جریان و گروه های تکفیری و راهکارهای مقابله با پدیده تکفیر در منطقه کردستان چیست؟ که بعد از تبیین مفهوم «تکفیر» در دو بخش: نخست بررسی چالش های جریان های تکفیری، و دوم راهکارهای مقابله با پدیده تکفیر، مورد بررسی قرار گرفت.
برای پاسخ به سوال مقاله حاضر مبنی براینکه نقاط تقویت ذهنی- ملی- منطقه ای و بین المللی جریان تکفیر کدام هستند، می بایست به سوالات فرعی ذیل پاسخ دهیم:
- ریشه های فکری جریان تکفیر چیست؟
- این جریان چگونه تقویت و پشتیبانی می شود؟
- منافع تقویت و پشتیبانی از این جریان برای کشورهای حمایت کننده چیست؟
- وجود این جریان برای چه کسانی منفعت و برای چه کسانی مخاطرات دارد؟
... ادامه دارد
http://www.taghribnews.com/vdcb8sbasrhb9gp.uiur.html
نام شما
آدرس ايميل شما