آرشيو برچسب: خاطرات کنفرانس
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
سال 1380..........چهاردهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی  <img src="/images/picture_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۱۶ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۵
سال 1379..........سیزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی  <img src="/images/picture_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۱۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۲
حضور شیخ احمد الزین در یازدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی/تأکید بر ضرورت وحدت برای مقابله با اسرائیل
۱۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۱
سال 1378..........دوازدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی  <img src="/images/picture_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۱۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۲۹
بخشی از سخنان مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در دهمین کنفرانس وحدت اسلامی در سال 1376
۱۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۶
سال 1377..........یازدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی  <img src="/images/picture_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۱۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۰
سال 1375..........نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی  <img src="/images/picture_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۱۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۴
آیت الله جنتی در هشتمین کنفرانس وحدت اسلامی(1374):تأکید بر ضرورت مقابله با ظلم و حمایت از مظلوم در سراسر دنیا
۱۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۳
سال 1374..........هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی  <img src="/images/picture_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۱۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۴۰
دبیرکل فقید جنبش توحید اسلامی لبنان در هفتمین کنفرانس وحدت اسلامی:کنفرانس وحدت باید از مرحله گفتمانی به مرحله عملی برسد
۱۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۹
سال 1373..........هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی  <img src="/images/picture_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۱۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۹
سال 1372..........ششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی  <img src="/images/picture_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۹ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۴
یادی از مرحوم آیت الله واعظ زاده خراسانی در پنجمین کنفرانس وحدت اسلامی/توصیه به پرهیز از طرح احساسات مذهبی در کنفرانس وحدت
۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۴
سال 1371..........پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی  <img src="/images/picture_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۸