قطعنامه سراسری راهپیمایی خودرویی و موتوری ۲۲ بهمن قرائت شد
۲۲ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۰۷