بزرگداشت روز خبرنگار در خانه ملت
۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ۱۶:۳۶۳۸ عکس
نشست خبری وزیر امور خارجه
۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ۱۶:۵۲۳۱ عکس
حال و هوای حجاج در «مکه مکرمه»
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۱۵۲۴ عکس