آزمون دکتری ۹۹ در دانشگاه شریف
۹ مرداد ۱۳۹۹ ۲۰:۲۱۱۱ عکس
آغاز موسم حج
۸ مرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۳۳۱۰ عکس
رزمایش پیامبر اعظم(ص)
۸ مرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۳۱۱۴ عکس
کارخانه تولید ماسک
۴ مرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۰۸۹ عکس