همبستگی با ماهر اخرس اسیر فلسطینی
۲۳ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۲۵۱۳ عکس
طراوت باران پاییزی در رشت
۲۱ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۰۰۱۲ عکس
رونمایی از کتاب صبح شام
۲۱ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۵۰۱۲ عکس
شهدای خان طومان در جوار حرم رضوی
۲۱ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۳۵۱۸ عکس