استمرار مقاومت فلسطینیان بسیار شجاعانه بود <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۲ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۱۵
نماهنگ | قدس، خرمشهر دیگر می‌شود <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۲ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۰۵
پیامی به ملت فلسطین در روز قدس <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۲ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۲۳
دختر شیخ زکزاکی در طرف داری از روز قدس و برفراز کردن پرچم فلسطین <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۲ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۱۹
حمله بزرگ سایبری به تعداد زیادی از وب سایت‌های رژیم صهیونیستی <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۲ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۱۸
هیچ کدام از طرف های فلسطینی موافق معامله قرن نیستند <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۲ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۲۸
اهل سنت حمایت همه جانبه خود را از ازادی قدس شریف اعلام میکنند <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۲ خرداد ۱۳۹۹ ۰۰:۳۶
خاخام یهودی در تبلیغات برای فلسطین و روز قدس و پرچم فلسطین <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۱ خرداد ۱۳۹۹ ۲۲:۲۳
معاهده بالفور جامعه اسراییل را مسلح و فلسطینیان خلع سلاح کرد <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۱ خرداد ۱۳۹۹ ۲۰:۴۸
حمایت یکصدای مردم جهان از مقاومت مردم فلسطین <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۱ خرداد ۱۳۹۹ ۲۰:۳۴
ملت مسلمان باید به این باور برسد که آزادی قدس شریف جز آرمان های اولیه اسلامی است <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۴۱
اجرای معامله قرن یعنی تقسیم کرانه باختری به ۷۰ جزیره <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۵۲
اشغال یک سرزمین اوج ابتذال قانونی در سطح بین‌المللی است <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۲۸
سخنرانی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در وبینار «قدس و مقاومت، رمز جدایی ناپذیر وحدت اسلامی» <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۱ خرداد ۱۳۹۹ ۰۱:۲۰
ندای حمایت از قدس در سراسر جهان طنین‌انداز شده است <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۲۵
جایگاه فلسطین در سیاست خارجی دولت اردوغان <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۴۶