آئین مذهبی« قارقارا » در خلخال
۱۲ شهريور ۱۳۹۸ ۱۱:۲۰۲۲ عکس
شب سوم محرم «هیئت شهدای گمنام»
۱۲ شهريور ۱۳۹۸ ۱۰:۵۶۳۷ عکس
آیین سنتی «علم‌بندان» در بیرجند
۱۱ شهريور ۱۳۹۸ ۱۰:۴۱۱۵ عکس
آئین سنتی صلا در حرم رضوی
۱۱ شهريور ۱۳۹۸ ۰۹:۵۴۱۸ عکس
تشییع پیکر مهدی شادمانی
۱۰ شهريور ۱۳۹۸ ۱۴:۵۵۳۳ عکس
گردهمایی سادات در استان گلستان
۴ شهريور ۱۳۹۸ ۱۹:۵۴۲۱ عکس
در حاشیه نشست گروه ۷
۳ شهريور ۱۳۹۸ ۱۱:۳۶۲۵ عکس