دیدار «وزیر خارجه هلند» با ظریف
۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۶:۰۷۱۱ عکس
شمارش آرا انتخابات
۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۵:۴۳۱۱ عکس
نمازجمعه تهران
۲ اسفند ۱۳۹۸ ۲۲:۴۶۱۰ عکس
حضور اقلیت های دینی در انتخابات
۲ اسفند ۱۳۹۸ ۲۲:۴۴۱۰ عکس
جشن ملی انتخابات ۹۸ در تهران
۲ اسفند ۱۳۹۸ ۲۲:۴۰۱۰ عکس
نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵:۲۸۱۱ عکس
حاشیه جلسه هیأت دولت | ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵:۱۰۱۱ عکس
تبلیغات انتخابات مجلس در تهران
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۶:۰۰۱۰ عکس