ملت مسلمان باید به این باور برسد که آزادی قدس شریف جز آرمان های اولیه اسلامی است <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۴۱
اجرای معامله قرن یعنی تقسیم کرانه باختری به ۷۰ جزیره <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۵۲
اشغال یک سرزمین اوج ابتذال قانونی در سطح بین‌المللی است <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۲۸
سخنرانی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در وبینار «قدس و مقاومت، رمز جدایی ناپذیر وحدت اسلامی» <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۱ خرداد ۱۳۹۹ ۰۱:۲۰
ندای حمایت از قدس در سراسر جهان طنین‌انداز شده است <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۲۵
جایگاه فلسطین در سیاست خارجی دولت اردوغان <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۴۶
اماکن مقدس به مثابه میراث مشترک مسلمانان <img src="/images/audio_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۳۰
تغییرات اماکن مقدس مسلمانان و مسیحیان به دست رژیم غاصب اسرائیل <img src="/images/audio_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۲۱
اسرائیل؛ وحشی‌ترین جنایتکار جهان <img src="/images/audio_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۵۴
هدف آمریکا، تجزیه کل کشورهای منطقه در آینده دور است <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۴۵
بنده شب و روز به یاد شهید سلیمانی عزیز هستم <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۴۹
دولت های مسلمان دربرابر اسرائیل متحد شوند <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۱۰
نماهنگ وحدة الموقف به مناسبت روز قدس <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۳۰
آزاد سازی قدس، یکی از آرمان های مورد تایید فرق  اسلامی است <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۰۳
قدس، نماد وحدت مسلمانان جهان <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۰۳
لبیک لشگر فاطمیون افغانستان به ندای مقام معظم رهبری در رزمایش همدلی و مواسات <img src="/images/video_icon.png" width="13" height="13" border="0" align="top">
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۹:۱۶