پرواز بر فراز بام ایران
۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۴۳۱۲ عکس
منجمد شدن آبشار گنجنامه همدان
۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۳۴۱۲ عکس
جلسه قرارگاه ملی کرونا
۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۴:۱۱۱۰ عکس
شورش شبانه در قدس اشغالی
۷ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۴۳۱۰ عکس
سی‌ و نهمین نشست شورای عالی زکات
۷ بهمن ۱۳۹۹ ۱۳:۳۹۸ عکس