عزاداری شهادت امام صادق (ع) در قم
۲۸ خرداد ۱۳۹۹ ۱۹:۰۲۱۲ عکس
نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه
۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۴۶۹ عکس
روز جهانی مبارزه با کار کودکان
۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۵۶۱۰ عکس
نشست شورای راهبردی جهانی سادات
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۷:۱۶۱۸ عکس