استهلال ماه شوال -قم
۴ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۴۳۱۱ عکس
به مناسبت روز جهانی قدس
۲ خرداد ۱۳۹۹ ۲۱:۴۵۱۰ عکس
نمادهای روز قدس در تهران
۲ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۳۸۱۲ عکس
نجف در برابر اسرائیل
۱ خرداد ۱۳۹۹ ۲۳:۳۰۸ عکس
به مناسبت روز جهانی قدس
۱ خرداد ۱۳۹۹ ۲۳:۲۶۲۲ عکس
جدال خنجر و گلوله
۱ خرداد ۱۳۹۹ ۲۲:۴۱۱۴ عکس
طرح های گرافیکی با موضوع روز قدس
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۹:۵۴۱۳ عکس