اردوی جهادی سلامت
۲۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۵:۱۷۱۰ عکس
حاشیه جلسه هیات دولت
۲۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۵:۴۹۱۲ عکس
رزمایش طرح ترافیکی زمستانی ۹۸
۲۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۵:۴۶۱۳ عکس
آخرین روزهای پائیز
۱۸ آذر ۱۳۹۸ ۲۰:۴۳۱۰ عکس