بازدید رئیسی از نمایشگاه کتاب تهران
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۵۴۱۱ عکس
دیدار معلمان و فرهنگیان با رهبر انقلاب
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۵۲۸ عکس
کمپین «رد الجمیل»
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۵:۱۱۱۶ عکس
سخت‌کوشان عرصه تولید و صنعت
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۳۱۱۵ عکس
جشن امضای کتاب «ای نشسته صف اول» برگزار شد
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۴۷۱۴ عکس
مراسم تجلیل از عوامل برنامه فرمول یک
۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۵:۲۳۱۴ عکس