رونمایی از تندیس شهیدسلیمانی
۲۱ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۵۹۱۳ عکس
دود مازوت در چشم اراک !
۲۱ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۵۶۱۲ عکس
برداشت گل نرگس - بهبهان
۲۰ دی ۱۳۹۹ ۱۵:۲۹۱۱ عکس
موزه پمپ بنزین دروازه دولت تهران
۲۰ دی ۱۳۹۹ ۱۵:۱۳۱۱ عکس