روز های خاموش تئاتر شهر
۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۴:۴۶۱۲ عکس
رزمایش همدلی با مجاهدان سلامت
۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۴:۳۸۱۱ عکس
ترافیک پرخطر
۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۰۰۱۱ عکس
همدلی با نیازمندان در ماه مبارک رمضان
۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۵۶۱۲ عکس
مطالعه روی ویروس کرونا
۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۵۵۱۰ عکس
بازار تلفن‌همراه پس از کرونا
۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۴۶۱۰ عکس
معضلی بنام جای پارک
۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۵۴۱۲ عکس
"نصب روشویی" در معابر
۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۴۹۸ عکس
میراث جهانی تخت جمشید
۳۰ فروردين ۱۳۹۹ ۱۴:۰۴۱۴ عکس
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در ادارات
۳۰ فروردين ۱۳۹۹ ۱۳:۵۹۱۲ عکس