نشست« الگوی وحدت مذاهب اسلامی»
۲ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵:۳۷۹ عکس
معبد هندوها در بندرعباس
۱ بهمن ۱۳۹۸ ۰۳:۴۵۸ عکس
جلسه علنی مجلس/ ۳۰ دی ۱۳۹۸
۳۰ دی ۱۳۹۸ ۱۵:۲۷۱۰ عکس
جلسه علنی مجلس ۲۹ دی ۱۳۹۸
۲۹ دی ۱۳۹۸ ۱۵:۰۶۱۱ عکس
بارش برف زمستانی در تهران
۲۹ دی ۱۳۹۸ ۱۵:۰۱۱۲ عکس
مراسم تحویل ماهواره های ظفر ۱ و ۲
۲۹ دی ۱۳۹۸ ۱۴:۵۶۱۳ عکس