مراسم دانش آموختگی دانشجویان‌ دافوس
۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۲۸۱۲ عکس
سی و دومین جشنواره بین المللی خوارزمی
۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ۱۷:۲۰۱۰ عکس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۱۷۹ عکس
اجتماع علما و اساتید حوزه علمیه در قم
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۱۱۱۱ عکس
سومین دوره جایزه ملی تعالی و‌پیشرفت
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۰۹۱۰ عکس