آخرین جلسه ستاد بودجه سال ۹۹
۱۶ آذر ۱۳۹۸ ۲۰:۲۴۹ عکس
روز جهانی« هواپیمایی »
۱۶ آذر ۱۳۹۸ ۲۰:۱۶۱۱ عکس
مراسم روز دانشجو در دانشگاه علامه
۱۶ آذر ۱۳۹۸ ۲۰:۱۰۱۱ عکس
حاشیه جلسه هیات دولت
۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۷:۳۵۱۱ عکس
کنگره ملی ۹۲ هزار شهید بسیجی
۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۷:۱۸۱۶ عکس
تهران پاییزی
۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۷:۰۹۱۱ عکس
بیست و سومین همایش روز ملی صادرات
۱۲ آذر ۱۳۹۸ ۱۶:۳۶۱۱ عکس