همایش تبیین گام دوم انقلاب اسلامى
۱۲ تير ۱۳۹۸ ۱۴:۰۹۱۸ عکس
همایش آمریکا و جنایت‌های قرن
۱۱ تير ۱۳۹۸ ۱۱:۱۲۲۰ عکس