شام غریبان شهادت حضرت امام رضا(ع)
۷ آبان ۱۳۹۸ ۲۳:۳۸۱۷ عکس
عزاداری شهادت امام رضا (ع) در مشهد
۷ آبان ۱۳۹۸ ۱۷:۴۶۱۵ عکس
مسجد چوبی
۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۳:۵۹۲۷ عکس