تجلیل از روحانی جهادگر
۱ تير ۱۳۹۸ ۱۳:۲۸۱۹ عکس
نشست خبری رئیس ستاد انتخابات کشور
۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۳۹۹ عکس
همایش تیم های درمانی حج ۹۸
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ۲۳:۴۷۱۸ عکس