جلسه تهیه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹
۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۱۳:۱۹۲۰ عکس
گزارش تصویری| پیاده روی اربعین
۲۸ مهر ۱۳۹۸ ۱۱:۰۲۲۲ عکس
نمایش آثار دو عکاس مسیحی از اربعین
۱۷ مهر ۱۳۹۸ ۲۳:۰۴۱۶ عکس