نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه
۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۴۶۹ عکس
روز جهانی مبارزه با کار کودکان
۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۵۶۱۰ عکس
نشست شورای راهبردی جهانی سادات
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۷:۱۶۱۸ عکس
برگزاری نماز جمعه شیراز پس از ۱۰۰ روز
۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ۱۹:۵۲۱۲ عکس
اعتراض به رفتار نژادپرستانه آمریکا
۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ۱۹:۴۸۱۱ عکس