پنجمین روز از سی یکمین نمایشگاه کتاب تهران
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۲۰:۱۱۱۰ عکس
جشنواره گل و گلاب در فرهنگسرای اشراق
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۱۸:۴۴۹ عکس
بزرگداشت شهدای پایگاه T4 سوریه
۳۰ فروردين ۱۳۹۷ ۲۳:۰۲۱۱ عکس
جلسه شورای شهر تهران
۲۳ فروردين ۱۳۹۷ ۱۱:۱۹۸ عکس
زباله های ایام نوروز در مازندران
۱۹ فروردين ۱۳۹۷ ۱۵:۲۵۹ عکس