همایش بسیج، زنان، چهار دهه عزت
۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۵:۵۷۱۲ عکس
همایش بزرگ بسیجیان وزارت دفاع
۳ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۲۳۱۰ عکس
تشییع پیکر شهید امنیت در کرمانشاه
۲۸ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۰۲۱۰ عکس
نشست اتحادیه سادات جهان اسلام
۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۷:۴۸۱۲ عکس