«جمعه خشم قدس» در بحرین
۲۹ شهريور ۱۳۹۹ ۰۲:۴۱۷ عکس
موزه ادبی استاد شهریار
۲۶ شهريور ۱۳۹۹ ۱۴:۳۷۱۲ عکس