نماز جمعه تهران(2)
۲۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۶:۲۲۱۸ عکس
نماز جمعه تهران(1)
۲۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۶:۲۱۱۸ عکس
اتحادیه قهرمانان ورزشی جهان اسلام
۲۴ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۲۴۱۳ عکس
اتحادیه جهانی قربانیان ترور
۲۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۸:۴۸۲۰ عکس
نشست فعالان رسانه ای جهان اسلام
۲۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۸:۴۶۱۷ عکس