احیای شب بیست‌وسوم رمضان در استان‌ها
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۲۶۱۲ عکس
احیای شب بیست‌وسوم رمضان در تهران
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۲۲۱۲ عکس
نشست خبری کنگره بین المللی قدس شریف
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۵۳۱۰ عکس
مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در بابل
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۶:۵۵۲۴ عکس
احیای وجدان
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۴۰۱۱ عکس
شب‌زنده‌داری «لیلةالقدر» در استان‌ها
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۳۶۱۵ عکس
احیا شب نوزدهم بیمارستان شهدای گمنام
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۲۳۱۲ عکس
مراسم شب قدر در دانشگاه امام صادق (ع)
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۴۶۱۳ عکس
تصاویر منتخب احیای شب قدر در سراسر ایران
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۴۰۲۴ عکس
احیا شب نوزدهم، مسجد ارک نهران
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۳۵۱۷ عکس