جدال خنجر و گلوله
۱ خرداد ۱۳۹۹ ۲۲:۴۱۱۴ عکس
طرح های گرافیکی با موضوع روز قدس
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۹:۵۴۱۳ عکس
تصاویر کمتر دیده شده از روز نکبت فلسطین
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۵:۵۰۸ عکس
احیای شب بیست‌وسوم رمضان در استان‌ها
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۲۶۱۲ عکس
احیای شب بیست‌وسوم رمضان در تهران
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۲۲۱۲ عکس
نشست خبری کنگره بین المللی قدس شریف
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۵۳۱۰ عکس
مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در بابل
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۶:۵۵۲۴ عکس