اتحادیه جهانی علمای مقاومت
۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۴۲۱۹ عکس
کمیسیون فقه مقاومت در مذاهب اسلامی
۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۳۸۱۱ عکس
نشست ائمه جمعه جهان اسلام
۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۳۷۱۵ عکس
نماز جمعه تهران(2)
۲۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۶:۲۲۱۸ عکس
نماز جمعه تهران(1)
۲۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۶:۲۱۱۸ عکس