آغاز موسم حج
۸ مرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۳۳۱۰ عکس
رزمایش پیامبر اعظم(ص)
۸ مرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۳۱۱۴ عکس
کارخانه تولید ماسک
۴ مرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۰۸۹ عکس
احرام بستن خانه خدا
۳ مرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۳۰۱۰ عکس