دیدار وزرای خارجه ایران و سوئیس
۱۷ شهريور ۱۳۹۹ ۱۳:۳۸۱۰ عکس
صحن علنی مجلس شورای اسلامی
۱۶ شهريور ۱۳۹۹ ۱۶:۳۰۱۱ عکس
آماده سازی مدارس برای سال تحصیلی جدید
۱۴ شهريور ۱۳۹۹ ۲۲:۳۵۱۱ عکس