تست PCR در بیمارستان بقیه الله
۲۷ تير ۱۳۹۹ ۱۵:۲۵۱۰ عکس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
۲۵ تير ۱۳۹۹ ۱۴:۴۸۱۶ عکس
نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان
۲۱ تير ۱۳۹۹ ۱۵:۵۳۱۳ عکس
بخش ویژه کرونا در بیمارستان هاجر
۲۰ تير ۱۳۹۹ ۲۳:۱۹۱۲ عکس
اجتماع مجازی دختران انقلاب
۲۰ تير ۱۳۹۹ ۲۳:۱۰۱۰ عکس